Een belangrijk verschil tussen polyacetal en de meeste andere polymeren is het feit dat de ruggegraat van de polyacetalketen uit een afwisseling van koolstof- en zuurstofatomen bestaat en niet, zoals anders meestal het geval, uit alleen koolstofatomen is samengesteld.

Ter onderscheiding van ketens van alleen koolstofatomen wordt zo’n structuur een heteroketen genoemd. Het basismonomeer is formaldehyde en de polymeerketens eindigen aan beide uiteinden met een CH2OH- groep.